O firmie

Idea utworzenia Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników zrodziła się na początku lat dziewięćdziesiątych. Była to odpowiedź na propozycje duszpasterzy rolników, którym niezbędne były materiały pomocne do realizacji zadań wskazywanych przez Krajowe Duszpasterstwo Rolników.

Po uzyskaniu osobowości prawnej i zatwierdzeniu statutu Wydawnictwo mogło rozpocząć wykonywanie zadań, do których realizacji zostało powołane. Według statutu WDR zobowiązane jest do przygotowywania i wydawania pomocy skierowanych do duszpasterzy, katechetów, kadry nauczycielskiej, wychowawców, do liderów społeczeństwa zwłaszcza wiejskiego, a także do bezpośrednich czytelników, celem szerzenia szeroko pojętego dobra: duchowego, a także materialnego. 
Wydawnictwo ma zatem służyć człowiekowi, zgodnie z katolicką nauką Kościoła. Poprzez przygotowywanie i wydawanie książek, broszur, czasopism i innych materiałów Wydawnictwo ma zadanie przypominać człowiekowi o jego ludzkiej godności, o jego ukierunkowaniu na zbawienie i życie wieczne, do której doczesność jest przygotowaniem. Jednocześnie publikacje przygotowywane i wydawane przez WDR nie pomijają milczeniem doczesnego życia człowieka, jego codziennego życia, trosk i problemów, co więcej walczą o godziwe warunki bytu człowieka, o jego zdrowie, kulturę, ochronę środowiska naturalnego.

Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, jak sama nazwa wskazuje, stara się docierać szczególnie do mieszkańców wsi i małych miasteczek, jednak ze znakomitej ilości pozycji wydawniczych korzystają także dla mieszkańcy miast.
Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, w swych publikacjach, mocno akcentuje, problemy życia na wsi, służy radą i pomocą ludziom zajmującym się przygotowywaniem i przetwórstwem żywności, wiele miejsca poświęca problemom zdrowej żywności, ochrony środowiska naturalnego.

Wielu czytelników publikacji Wydawnictwa kojarzy jego nazwę, przede wszystkim, z Kalendarzem Rolników. Ten, wydawany od roku 1992 kalendarz - poradnik, od początku stał się przebojem wydawniczym. Kalendarz wydawany w formacie A4, zawierający przydatne w życiu codziennym kalendarium a także artykuły i porady dotyczące różnych dziedzin życia, także przez atrakcyjną szatę graficzną i przystępną cenę, stał się najbardziej znaną pozycją wydawniczą. Znany i ceniony nie tylko wśród mieszkańców wsi, ale także i miast. Dla tych ostatnich od kilku lat przygotowywana jest miejska mutacja Kalendarza Rolników zatytułowana Kalendarz, w której materiały dotyczące spraw rolniczych zastąpione są innymi, przydatniejszymi dla mieszkańców miast.

Wśród książek przygotowywanych przez Wydawnictwo na szczególną uwagę zasługują pozycje z tzw. działu: Liturgia, tradycje, obyczaje. Przypominają one m. in. polskie tradycje i zwyczaje ludowe. Wymienić tu należy m. in. takie tytuły jak \"Rok polski w życiu, tradycji i obyczajach ludu\" J. Urygi, \"Rytuał Rodzinny\" ks. bpa J. Wysockiego.
Wychowawcy, nauczyciele, katecheci, a także rodzice cenią serię pomocy dydaktycznych zatytułowaną \"Kocham cię...\". Pozycje z tej serii zawierają materiały służące pomocą przy przygotowaniu różnorakich uroczystości domowych, szkolnych i parafialnych, począwszy od Dnia Matki (Kocham cię, mamo; O Matce pieśń), poprzez Dzień Babci (Kocham cię, babciu), a skończywszy na przedstawieniach bożonarodzeniowych w szkole i parafii


Oferta książkowa Wydawnictwa jest bardzo szeroka. Zawiera, między innymi, książki dla dzieci i młodzieży (Bajki dla dzieci, Zagadki, O Lolku, który został papieżem), a także szeroką gamę pozycji z zakresu ziołolecznictwa (seria \"Słynne leki...\" oraz \"Zielarskie kuracje na...\").


W ostatnim okresie WDR przygotowało i wydało serię książek na upominek, których atrakcyjna szata graficzna korespondująca z treścią pozycji (aforyzmy i sentencje dotyczące różnych dziedzin życia) bardzo podoba się czytelnikom.
Obok wspomnianych już książkowych kalendarzy, Wydawnictwo wydaje również trzy rodzaje kalendarzy ściennych: \"Ojciec Święty i dzieci\", \"Ojciec Święty i przyroda\" oraz jedyny w naszym kraju kalendarz ścienny \"Wieńce dożynkowe\".


Książki Wydawnictwa mają ciekawą szatę graficzną, napisane są prostym przystępnym językiem, a ich cena dostępna jest nawet na kieszeń niezamożnego czytelnika. Troska o to, aby cena książek była najniższa, jak to tylko jest możliwe, jest jednym z priorytetów Wydawnictwa.

  • Odwiedź nas na:
Zapisz się na newsletter:
copyright © 2024 Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników